Moot Court

 
 
Poseban izazov za studente prava predstavlja učešće na međufakultetskim i moot court takmičenjima domaćeg i medjunarodnog karaktera u raznim stručnim oblastima. Uz devizu da je važno učestvovati ali i pobediti, timovi naših studenata se savesno pripremaju uz angažovanje nastavnika i saradnika, tako da rezultati ne izostaju. Posebno zadovoljstvo donose visoki plasmani na medjunarodnim takmičenjima, koji svedoče kako o dobrom znanju naših studenata u stručnim pitanjima, tako i o zavidnoj sposobnosti izražavanja na stranim jezicima, a kod on-line takmičenja i o spretnosti u korišćenju kompjutera.
 
 
 
   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299