RUKOVODIOCI U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI

1. INSTITUT ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE

Prof. dr Radmila Vasić, upravnik

NAUČNO VEĆE INSTITUTA ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE

Prof.dr Aleksandra Jovanović
Prof.dr Milena Polojac
Prof.dr Dobrosav Milovanović
Prof.dr Igor Vuković
Prof.dr Marija Karanikić Mirić
Prof.dr Goran Dajović
Doc.dr Bojana Čučković

 

2. BIBLIOTEČKI ODBOR

Prof.dr Tatjana Jevremović Petrović, predsednik
Prof.dr Žika Bujuklić
Doc.dr Danilo Vuković
Doc.dr Aleksandar Gajić
Doc.dr Miloš Milošević
Doc.dr Vuk Cucić
A
sis. Natalija Lukić
Dr. Svetlana Mirčov
Ivana Pajić

 

3. CENTAR ZA IZDAVAŠTVO I INFORMISANJE

Prof. dr Dragan Mitrović, upravnik

3.1 IZDAVAČKI ODBOR CENTRA ZA IZDAVAŠTVO I INFORMISANJE

Prof.dr Đorđe Ignjatović
Prof.dr Boris Begović
Prof.dr Vladan Jončić
Prof.dr Vuk Radović
Doc.dr Vojislav Stanimirović
Doc.dr Miloš Zdravković
Doc.dr Marko Stanković

 

3.2. ČASOPIS "ANALI PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU"

        Prof.dr Mirko Vasiljević, glavni i odgovorni urednik

REDAKCIJA ČASOPISA "ANALI PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU"

Prof. dr Marija Draškić
Prof. dr Gordana Ilić Popov
Prof. dr Jasminka Hasanbegović
Prof. dr Milan Škulić
Prof. dr Žika Bujuklić
Prof. dr Vladan Petrov
Prof. dr Bojan Milisavljević
Doc. dr Jelena Lepetić, sekretar
Asis. dr Miloš Stanković, sekretar
Asis. Natalija Lukić, tehnički sekretar

 

 

   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299