Sekretar i stručne službe

 

 


Sekretar Pravnog fakulteta:

Mr Dragan Pavić
tel. 3027-667, 3230-116Stručne službe

Odsek za opšte poslove obavlja sve poslove vezane za radne odnose, prava i obaveze zaposlenih, prati i sprovodi postupak za izbor nastavnika i saradnika, priprema materijal za rad organa upravljanja, zavodi i arhivira materijal, sređuje i distrbuira poštu, obavlja daktilografske poslove, kurirske poslove, poslove u klubu nastavnika, fotokopira i umnožava sve vrste materijala, održava i obezbeđuje zgradu i obavlja sve druge opšte poslove Fakulteta.
Odsek radi od 7.30-15.30 časova.


 

 

Šef odseka:


Miloš Sandić, diplomirani pravnik
tel. 3027-674
e-mail

 

Poslovni sekretar uprave (zapisnici sednica)
Biljana Živanović
tel. 3027-611
e-mail


Poslovni sekretar (kontakti sa Dekanom)
Ljubinka Šutić Mirković
tel. 3027-700, 3249-330
fax 3221-299
e-mail


Tehnički sekretar Dekana i Sekretara (kontakti sa Sekretarom)
Barbara Lazarević - Mićović
tel. 3027-667, 3230-116
e-mail

Fotokopirnica: Radno vreme 8-18h, tel. 3027-607

Referent za radne odnose: Goran Tršnjak, Miona Mina Vukanić email tel. 3027-670, e-mail

Arhivski poslovi:  tel. 3027-670

Klub nastavnika: tel.3027-710 (radno vreme: 7.30-20.00 h)

Majstori: 3027-604

Spremačice: 3027-606

Obezbedjenje zgrade: 3027-729 (0-24.00)

Domaćin zgrade: Marko Djurdjić, tel.3027-603

Odsek za osnovne akademske studije je najvažnija služba za studente koja organizuje i evidentira čitav proces studiranja od upisa na osnovne akademske studije do izdavanja diplome. Ova služba organizuje ispite i obradjuje ispitne zapisnike, overava semestre, izdaje sve vrste uverenja studentima, vodi studentsku kartoteku i dosijea, informiše studente o svim pitanjima vezanim za studije, obavlja poslove koji se odnose na studentski standard (stipendije, krediti, studentski domovi, povlastice i sl.) i druge delatnosti vezane za nastavu i studentska pitanja.

vladimir_kosovac
 


Šef odseka:
Vladimir Kosovac


tel. 3027-675Spisak zaposlenih:

Milkica Stjepanović, tel. 3027-669, e-mail (režim studija, statistika)

Tatjana Delić, tel 3027-672 (izdavanje ispisnica, duplikata indeksa, dokumenata na revers i opštih uverenja) - rad sa studentima  (8.00-13.00 časova)

Snezana Pejić, tel. 3027-672 (studentski domovi i rezim studija, stipendije i krediti, raspored polaganja ispita) - rad sa studentima  (08.00-13.00 časova)

Zlata Pejaković, 3027-672 (režim studija, raspored za vežbe, raspored polaganja ispita) - rad sa studentima  (8.00-13.00 časova)

Snežana Đurić, tel 3027-671 (režim studija, raspored polaganja ispita, prelasci sa drugih fakulteta, izdavanje uverenja o diplomiranju i diploma)- rad sa studentima  (8.00-13.00 časova)

Maja Matijašević tel. 3027-671 (režim studija, raspored polaganja ispita)- rad sa studentima (8.00-13.00 časova)

Dragana Rajović tel. 3027-669 (režim studija, raspored polaganja ispita)

Slađana Ćirkić tel. 3027-669 (režim studija, raspored polaganja ispita)

Centar za master i doktorske studije

Ljiljana Marić, tel. 3027-677 e-mail

Jelena Tešić, Mirjana Graovac, Milena Arsenović   tel. 3027-677, e-mail


 


Odsek za finansijsko-materijalno poslovanjeŠef odseka
Branka Kokanović, diplomirani ekonomista
tel. 3027-643


Računi Fakulteta i šifre plaćanja

Računovodstvo – tel. 3027-644

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299