Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

 

Klinika za porodično pravo (modul A)

 

Tri su glavna razloga zbog kojih je kliničko pravno obrazovanje započelo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu upravo Klinikom za porodično pravo.

Prvo, u praksi ima veoma mnogo slučajeva koji se odnose na primenu porodičnog prava. To, drugim rečima, znači da će studenti imati dovoljno predmeta na kojima će moći da se vežbaju.

Drugo, porodični sporovi su relativno pravno jednostavniji od drugih pravnih sporova u porodici građanskih prava (iako su, svakako, daleko komplikovaniji u psihološkom smislu), što podupire očekivanje da će prvi kontakt studenata sa stvarnom praksom biti uspešniji, ukoliko problemi koje oni budu rešavali nisu previše komplikovani.

 

Treće, materija porodičnog prava pruža priliku studentima da vežbaju i neke druge pravne discipline, kao što su parnični postupak (bračni sporovi, maternitetski i paternitetski sporovi, sporovi za zaštitu prava deteta, sporovi za vršenje i lišenje roditeljskog prava itd.); vanparnični postupak (lišenje poslovne sposobnosti, produženje roditeljskog prava, davanje dozvole za stupanje u brak); posebni upravni postupci (sklapanje braka, zasnivanje usvojenja, hraniteljstva i starateljstva, upis u matične knjige itd.).

 

Koncepcija i metode nastave

Predmet Pravna klinika za porodično pravo ima tri faze u svom radu.

 

Prvu fazu predstavljaju predavanja iz tri predmeta koji se ne nalaze u sadašnjem nastavnom programu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a veoma su bitni za ciljeve koji se žele postići ovakvom vrstom obrazovanja. To su:

 

1. Profesionalna etika sudija i advokata
2. Tehnika pisanja pravnih dokumenata 
3. Tehnika intervjuisanja

 

Drugu fazu predstavljaju različite vrste simulacija na stvarnim slučajevima iz prakse koji su specijalno prilagođeni za vežbu studenata. Simulacije se odvijaju u učionici naročito opremljenoj za tu svrhu (“sudnica” na Pravnom fakultetu) i uz nastavne metode koje obuhvataju "brainstorming", pravnu analizu slučaja, "igranje uloga", simuliranje sudskog procesa, videotejping, seminare, vođenje dnevnika itd.

 

Treću fazu obuhvata praktičan rad. U ovoj fazi studenti, pod nadzorom iskusnih pravnika, analiziraju stvarne životne situacije i na taj način ovladavaju osnovnim elementima pravne tehnike primene prava.

RASPORED ČASOVA NA KLINICI ZA PORODIČNO PRAVO U ZIMSKOM SEMESTRU ŠKOLSKE GODINE 2017/2018

 

I faza – Interaktivna nastava (ukupno 16 obaveznih + 8 izbornih časova)

Datum

Vrsta nastave

Vreme, prostorija

Predavači

6. novembar 2017.

Dobrodošlica i uvođenje u program

15:20 – 17:00

Slušaonica I

G. Ilić

M. Đurđević

U. Novaković

D.Pavić

7. novembar 2017.

Profesionalna etika sudija i

advokata

15:20 – 17:00

Slušaonica I

Advokatska kancelarija

Lazarević & Pršić

9. novembar 2017.

Tehnika pisanja pravnih dokumenata

Tužba zbog nasilja u porodici

15,20 – 17,00

Seminar 217

J. Arsić

13. novembar 2017.

Tehnika intervjuisanja

Psihološke komponente dobrog razgovora/intervjua

15:20 – 17:00

Slušaonica I

T. Klikovac

14. novembar 2017.

Profesionalna etika sudija i

advokata

15:20 – 17:00

Slušaonica I

Advokatska kancelarija

Lazarević & Pršić

16. novembar 2017.

Tehnika pisanja pravnih dokumenata

Predlog za sporazumni razvod braka

15,20 – 17,00

Seminar 217

M. Petrović

20. novembar 2017.

Tehnika intervjuisanja

Razgovor (intervju) sa odraslima

15:20 – 17:00

Slušaonica I

T. Klikovac

23. novembar 2017.

Tehnika pisanja pravnih dokumenata

Tužba za razvod braka

15,20 – 17,00

Seminar 217

M. Petrović

27. novembar 2017.

Tehnika intervjuisanja

Komunikacija sa osobama sa otežanom komunikacijom

15:20 – 17:00

Slušaonica I

T. Klikovac

28. novembar 2017.

Profesionalna etika sudija i

Advokata

15:20 – 17:00

Slušaonica I

Advokatska kancelarija

Lazarević & Pršić

29. novembar 2017.

Tehnika pisanja pravnih dokumenata

Nasilje u porodici – pravni intervju

13,30 – 15,10

Seminar 217

J. Arsić

05. decembar

2017.

Profesionalna etika sudija i

advokata

15:20 – 17:00

Slušaonica I

Advokatska kancelarija

Lazarević & Pršić

25.

decembar

2017.

Tehnika prikupljanja informacija

Pretraživanje pravnih baza podataka

15:20 – 17:00

Slušaonica I

D. Pavić

II faza - Simulacije (ukupno 8 izbornih časova)

7. decembar 2017.

Razvod braka i poveravanje deteta

15:20 – 17:00

Seminar 217

J. Arsić

14. decembar 2017.

Tužba za izdržavanje

15:20 – 17:00

Seminar 217

J. Arsić

21. decembar

2017.

Presuda za utvrđenje vanbračnog očinstva

15:20 – 17:00

Seminar 217

Lj. Milutinović

S. Andrejević

28. decembar

2017.

Žalba na presudu za osporavanje bračnog očinstva,

Revizija protiv presude za

osporavanje materinstva

15:20 – 17:00

Seminar 217

Lj. Milutinović

S. Andrejević


III faza – Praktičan rad (ukupno 24 izborna časa)

/studenti generacija 2016-17/

11. oktobar 2017

Praktičan rad

15,20 -17,00

Seminar 217

M. Petrović

U. Novaković

18. oktobar 2017

Praktičan rad

15,20 -17,00

Seminar 217

M. Petrović

U. Novaković

25. oktobar 2017

Praktičan rad

15,20 -17,00

Seminar 217

M. Petrović

U. Novaković

1. novembar 2017

Praktičan rad

15,20 -17,00

Seminar 217

M. Petrović

U. Novaković

8. novembar 2017

Praktičan rad

15,20 -17,00

Seminar 217

M. Petrović

U. Novaković

15. novembar 2017

Praktičan rad

15,20 -17,00

Seminar 217

M. Petrović

U. Novaković

22. novembar 2017

Praktičan rad

15,20 -17,00

Seminar 217

M. Petrović

U. Novaković

29. novembar 2017

Praktičan rad

15,20 -17,00

Seminar 217

M. Petrović

U. Novaković

6. decembar 2017

Praktičan rad

15,20 -17,00

Seminar 217

M. Petrović

U. Novaković

13. decembar 2017

Praktičan rad

15,20 -17,00

Seminar 217

M. Petrović

U. Novaković

20. decembar 2017

Praktičan rad

15,20 -17,00

Seminar 217

M. Petrović

U. Novaković

27. decembar 2017

Praktičan rad

15,20 -17,00

Seminar 217

M. Petrović

U. Novaković

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.