>>Nazad


Aleksandar Jakšić

Nastava/Materijali

 

Gradiivo i materijali sa spremanje ispita GPP:

Za septembarski ispitni rok vaze sledeca pravila:

Udžbenik GPP, 6. Izdanje, 2012. god. pojaviće se u prodaji izmedju 25. jula i 1. avgusta ove godine. Do otvaranja fakultete (20. Avgust 2012.), udžbenik će biti u prodaji u svim prodavnicama Službenog glasnika RS.

Studenti koji spremaju Parnični postupak za septembarski ispitni rok 2012., spremaju ispitnu materiju iz poslednje izdatog udžbenika prema pitanjima koja su istaknuta na sajtu.
 

Studenti koji polazu 2. deo ispita (Posebni parnicni postupci, vanparnični i izvršni postupak), mogu prema svojoj savesti da optiraju za sledeće:

1.Da spremaju 2. deo ispita po novom udžbeniku (preporucuje se) ili
2. Da spremaju 2. deo ispita po starom udžbeniku
.

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

Pismeni eliminacioni test iz predmeta Međunarodno privatno pravo:

- Obaveze polaganja testa su oslobođeni studenti koji imaju prelaznu ocenu sa vežbi; oni imaju direktnu prohodnost na usmeni deo testa ali su dužni da se pojave na inicijalnoj prozivci u vreme zakazano za početak ispita.

- Primeri eliminacionih testova: primer 1, primer 2.

 

Materijal za spremanje ispita MPP

Za redovne studije:

Varadi/Bordaš/Knežević, MPP, Novi Sad, 2003.

Jakšić, Praktikum, Beograd, 2004.

 

Za usmeni magistarski ispit

Kao gore i

Dika/Knežević/Stojanović, Komentar ZMP i procesnom pravu, Beograd, 1991.

Vodinelić/Knežević i dr., Prestanak SFRJ: pravne posledice, Beograd, 1995.

Vodinelić/Knežević, GPP Evropske unije, Beograd, 1999.

Jedan izabrani udžbenik MPP na stranom jeziku kojim kandidat vlada.

 

 

GPP

 

A. Jaksic, GPP, 6. izdanje, Beograd, 2012.

 

Prava stranaca

 

Opšti deo

Kitić, Prava stranaca, Beograd, 1991.

 

Posebni deo

Rad sa studentima na posebnom delu je mentorski. Sastoji se u identifikaciji i analizi srpskog pozitivnog prava u oblasti prava stranaca, kao i u izradi seminarskih radova i usmenog izlaganja pojedinih tema (koncesije, strana ulaganja, i sl.).

 

Literatura za spremanje ispita „Izvršni postupak“ na master studijama

Literatura za spremanje usmenog doktorskog ispita iz predmeta „Građansko procesno pravo“