Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za pravnu istoriju

dr  Sima  Avramović, redovni profesor

Kabinet: 244

Telefon: 3027-652

E-mail: sima@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 19:00 - 20:30    Petak 12:00 - 13:30

Predmet/Kurs:

    Uporedna pravna tradicija

    Retorika

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.