Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Branka  Babović Vuksanović, docent

Kabinet: 501

Telefon: 3027-774

E-mail: branka.babovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 17:00 - 18:30    Sreda 9:30 - 11:00

Predmet/Kurs:

    Građansko procesno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.