Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za pravno-ekonomske nauke

dr  Boris  Begović, redovni profesor

Kabinet: 225

Telefon: 3027-645

E-mail: begovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Sreda 10:00 - 13:00

Predmet/Kurs:

    Osnovi ekonomije

    Pravo konkurencije

    Finansijska tržišta

    Ekonomska analiza prava

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.