Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za javno pravo

   Filip  Bojić, asistent

Kabinet: 31A

Telefon: 3027-718

E-mail: filip.bojic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 13:30 - 15:00    Četvrtak 16:30 - 18:00

Predmet/Kurs:

    Radno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.