Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za pravnu istoriju

dr  Žika  Bujuklić, redovni profesor

Kabinet: 238

Telefon: 3027-649

E-mail: bujuklic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Sreda 10:00 - 11:30    Četvrtak 18:00 - 19:30

Predmet/Kurs:

    Rimsko privatno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.