Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za javno pravo

dr  Vuk  Cucić, docent

Kabinet: 131

Telefon: 3027-616

E-mail: vukcucic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 12:30 - 14:00    Četvrtak 12:00 - 13:30

Predmet/Kurs:

    Upravno pravo

    Upravno procesno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.