Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za javno pravo

Katedra za teoriju, sociologiju i filozofiju prava

dr  Mirjana  Drenovak Ivanović, vanredni profesor

Kabinet: 116

Telefon: 3027-609

E-mail: mirjana.drenovak@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Četvrtak 12:30 - 13:30    Petak 15:00 - 17:00

Predmet/Kurs:

    Pravo interneta

    Ekološko pravo

    Pravna klinika

    Pravna informatika

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.