Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za međunarodno pravo i međunarodne odnose

dr  Aleksandar  Gajić, vanredni profesor

Kabinet: 24A

Telefon: 3027-716

E-mail: gajic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 16:00 - 17:30    Utorak 14:00 - 15:30

Predmet/Kurs:

    Uvod u pravo evropskih integracija

    Međunarodno javno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.