Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za pravnu istoriju

dr  Sanja  Gligić, docent

Kabinet: 116

Telefon: 3027-612

E-mail: gligic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Četvrtak 10:00 - 13:00

Predmet/Kurs:

    Uporedna pravna tradicija

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.