Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za teoriju, sociologiju i filozofiju prava

   Valerija  Grozdić, saradnik u nastavi

Kabinet: 122

Telefon: 3027-774

E-mail: valerija.grozdic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Sreda 15:30 - 17:00    Četvrtak 12:00 - 13:30

Predmet/Kurs:

    Osnovi sociologije prava

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.