Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za teoriju, sociologiju i filozofiju prava

dr  Jasminka  Hasanbegović, redovni profesor

Kabinet: 162

Telefon: 3027-622

E-mail:  

 

____________________________

Prijem studenata:

    Sreda 12:00 - 13:30    Sreda od 17:00

Predmet/Kurs:

    Uvod u pravo

    Pravo i pravda

    Uvod u filozofiju prava

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.