Katedra za krivično pravo

 

dr  Đorđe  Ignjatović, redovni profesor

 

Kabinet: 234

Telefon: 3027-648

E-mail: ignjat@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 16:00 - 17:00

    Četvrtak 16:00 - 17:00Predmet/Kurs:

    Kriminologija

    Pravo izvršenja krivičnih sankcija

    Organizovani kriminalitet (B)

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 
   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299