Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za krivično pravo

dr  Đorđe  Ignjatović, redovni profesor

Kabinet: 234

Telefon: 3027-648

E-mail: ignjat@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 14:00 - 15:30    Utorak 15:00 - 16:30

Predmet/Kurs:

    Kriminologija

    Pravo izvršenja krivičnih sankcija

    Organizovani kriminalitet

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.