Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za krivično pravo

dr  Goran  Ilić, redovni profesor

Kabinet: 325

Telefon: 3027-646

E-mail: gilic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Petak 17:00 - 20:00

Predmet/Kurs:

    Krivično procesno pravo

    Kaznena odgovornost pravnih lica i prekršajno pravo

    Pravosudno organizaciono pravo

    Medicinsko pravo

    Pravna klinika

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.