Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za pravno-ekonomske nauke

   Nikola  Ilić, asistent

Kabinet: 403

Telefon: 3027-774

E-mail: nikola.ilic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Sreda 17:00 - 18:30    Četvrtak 9:00 - 10:30

Predmet/Kurs:

    Osnovi ekonomije

    Finansijska tržišta

    Ekonomska analiza prava

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.