Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Tatjana  Jevremović Petrović, vanredni profesor

Kabinet: 33A

Telefon: 3027-720

E-mail: tatjana.jp@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 11:30 - 12:30    Petak 11:00 - 13:00

Predmet/Kurs:

    Kompanijsko pravo

    Berzansko pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.