Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za pravno-ekonomske nauke

dr  Aleksandra  Jovanović, redovni profesor

Kabinet: 213

Telefon: 3027-637

E-mail: sanja@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 13:00 - 14:30    Petak 11:00 - 12:30

Predmet/Kurs:

    Osnovi ekonomije

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.