Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Marko  Jovanović, vanredni profesor

Kabinet: 131

Telefon: 3027-616

E-mail: marko.jovanovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Sreda 17:00 - 18:30    Četvrtak 12:00 - 13:30

Predmet/Kurs:

    Međunarodno trgovinsko pravo

    Arbitražno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.