Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za međunarodno pravo i međunarodne odnose

dr  Miloš  Jovanović, docent

Kabinet: 400

Telefon: 3027-689

E-mail: milosjovanovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 17:00 - 18:30    Utorak 12:00 - 13:30

Predmet/Kurs:

    Uvod u pravo evropskih integracija

    Međunarodni odnosi

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.