Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Nebojša  Jovanović, redovni profesor

Kabinet: 408

Telefon: 3027-698

E-mail:  

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 10:40 - 12:10    Utorak 15:30 - 17:00

Predmet/Kurs:

    Kompanijsko pravo

    Trgovinsko pravo

    Bankarsko pravo

    Berzansko pravo

    Saobraćajno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.