Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za pravno-ekonomske nauke

dr  Tatjana  Jovanić, vanredni profesor

Kabinet: 120

Telefon: 3027-612

E-mail: tanja@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Sreda 13:45 - 15:15    Četvrtak 16:30 - 18:00

Predmet/Kurs:

    Ekonomsko pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.