Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Marija  Karanikić Mirić, redovni profesor

Kabinet: 211

Telefon: 3027-635

E-mail: marija@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Sreda 12:00 - 15:00

Predmet/Kurs:

    Nasledno pravo

    Obligaciono pravo

    Medicinsko pravo

    Ugovorno potrošačko pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.