Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za javno pravo

dr  Ljubinka  Kovačević, vanredni profesor

Kabinet: 119

Telefon: 3027-738

E-mail: ljubinka@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 15:30 - 17:00    Utorak 12:00 - 13:30

Predmet/Kurs:

    Radno pravo

    Socijalno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


https://ppma.webex.com/meet/ljubinka

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.