Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za međunarodno pravo i međunarodne odnose

dr  Ivana  Krstić, redovni profesor

Kabinet: 419

Telefon: 3027-706

E-mail: ikrstic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Sreda 15:00 - 16:30    Četvrtak 11:00 - 12:30

Predmet/Kurs:

    Međunarodno javno pravo

    Ljudska prava

    Manjinska prava

    Međunarodno pravosuđe

    Pravna klinika

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


ppma.webex.com/meet/ikrstic

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.