Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za javno pravo

dr  Branko  Lubarda, redovni profesor

Kabinet: 336

Telefon: 3027-683

E-mail: lubarda@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 11:00 - 12:30    Utorak 16:30 - 18:00

Predmet/Kurs:

    Radno pravo

    Međunarodno radno pravo

    Socijalno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.