Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za međunarodno pravo i međunarodne odnose

dr  Maja  Lukić, docent

Kabinet: 37A

Telefon: 3027-724

E-mail: maja.lukic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 12:00 - 13:30    Utorak 16:30 - 18:00

Predmet/Kurs:

    Uvod u pravo evropskih integracija

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.