Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za javno pravo

   Đorđe  Marković, asistent

Kabinet: 511

Telefon: 3027-774

E-mail: djordje.markovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 13:30 - 15:00    Četvrtak 11:30 - 13:00

Predmet/Kurs:

    Ustavno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.