Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za javno pravo

   Đorđe  Marković, saradnik u nastavi

Kabinet: 122

Telefon: 3027-774

E-mail: djordje.markovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 13:30 - 15:00    Četvrtak 10:00 - 11:30

Predmet/Kurs:

    Ustavno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.