Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za javno pravo

dr  Tanasije  Marinković, vanredni profesor

Kabinet: 359

Telefon: 3027-775

E-mail: tanasije@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 17:00 - 20:00

Predmet/Kurs:

    Ustavno pravo

    Izborno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.