Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Seminar za strane jezike

mr  Jadranka  Mešić, predavač

Kabinet: 281

Telefon: 3027-659

E-mail: adriana@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Sreda 15:00 - 16:30    Četvrtak 17:00 - 18:30

Predmet/Kurs:

    Strani jezik pravne struke - engleski

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.