Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za međunarodno pravo i međunarodne odnose

dr  Bojan  Milisavljević, redovni profesor

Kabinet: 423

Telefon: 3027-708

E-mail: bojan@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 14:30 - 16:00    Sreda 13:00 - 14:00

Predmet/Kurs:

    Uvod u pravo evropskih integracija

    Diplomatsko i konzularno pravo

    Međunarodno javno pravo

    Međunarodni odnosi

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.