Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za javno pravo

dr  Dobrosav  Milovanović, redovni profesor

Kabinet: 336

Telefon: 3027-696

E-mail: bata@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 13:30 - 15:00    Utorak 10:00 - 11:30

Predmet/Kurs:

    Upravno pravo

    Upravno procesno pravo

    Pravo lokalne samouprave

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.