Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za pravno-ekonomske nauke

dr  Miloš  Milošević, docent

Kabinet: 214

Telefon: 3027-638

E-mail: milosevic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 9:00 - 10:30    Utorak 14:00 - 15:30

Predmet/Kurs:

    Poresko pravo

    Pravo međunarodnih poreskih ugovora

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.