Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

   Maša  Mišković, asistent

Kabinet: 122

Telefon: 3027-774

E-mail: masa.miskovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 12:15 - 13:45    Utorak 15:30 - 17:00

Predmet/Kurs:

    Trgovinsko pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.