Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za javno pravo

dr  Vladan  Petrov, redovni profesor

Kabinet: 339

Telefon: 3027-686

E-mail: vpetrov@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 13:30 - 15:00    Sreda 15:00 - 16:30

Predmet/Kurs:

    Ustavno pravo

    Parlamentarno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.