Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Dušan  Popović, redovni profesor

Kabinet: 248

Telefon: 3027-600

E-mail: dusan.popovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 10:00 - 13:00

Predmet/Kurs:

    Pravo intelektualne svojine

    Pravo konkurencije

    Pravo interneta

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.