Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za međunarodno pravo i međunarodne odnose

dr  Bojana  Čučković, docent

Kabinet: 37A

Telefon: 3027-724

E-mail: cuckovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 17:30 - 19:00    Četvrtak 11:30 - 13:00

Predmet/Kurs:

    Međunarodno javno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.