Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za pravno-ekonomske nauke

dr  Branko  Radulović, vanredni profesor

Kabinet: 216

Telefon: 3027-640

E-mail: bradulovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 14:30 - 15:30    Petak 17:00 - 19:00

Predmet/Kurs:

    Osnovi ekonomije

    Ekonomska analiza prava

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


www.bradulovic.com

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.