Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Seminar za strane jezike

dr  Katarina  Radojković - Ilić, nastavnik stranog jezika

Kabinet: 278

Telefon: 3027-658

E-mail: katarina.radojkovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Sreda 11:00 - 12:30    Četvrtak 17:00 - 18:30

Predmet/Kurs:

    Strani jezik pravne struke - francuski

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.