Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Mirjana  Radović, vanredni profesor

Kabinet: 129

Telefon: 3027-614

E-mail: mirjanam@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 15:00 - 16:30    Sreda 12:00 - 13:30

Predmet/Kurs:

    Trgovinsko pravo

    Bankarsko pravo

    Berzansko pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.