Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Vuk  Radović, redovni profesor

Kabinet: 414

Telefon: 3027-701

E-mail: vuk@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 15:30 - 17:00    Utorak 13:00 - 14:30

Predmet/Kurs:

    Kompanijsko pravo

    Stečajno pravo

    Trgovinsko pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.