Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za međunarodno pravo i međunarodne odnose

dr  Branko  Rakić, redovni profesor

Kabinet: 284

Telefon: 3027-663

E-mail: branko@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Četvrtak 15:00 - 16:30    Petak 16:30 - 18:00

Predmet/Kurs:

    Uvod u pravo evropskih integracija

    Međunarodni odnosi

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.