Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za pravnu istoriju

dr  Dušan  Rakitić, docent

Kabinet: 357

Telefon: 3027-678

E-mail: drakitic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 11:00 - 12:30    Četvrtak 17:30 - 19:00

Predmet/Kurs:

    Srpska pravna istorija

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.