Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za pravnu istoriju

   Nikola  Selaković, asistent

Kabinet: 401

Telefon: 3027-774

E-mail: nikola.selakovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 16:00 - 17:00    Petak 12:00 - 13:00

Predmet/Kurs:

    Uporedna pravna tradicija

    Srpska pravna istorija

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.