Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za teoriju, sociologiju i filozofiju prava

dr  Bojan  Spaić, docent

Kabinet: 202

Telefon: 3027-631

E-mail: bojan.spaic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 13:30 - 15:00    Sreda 13:30 - 15:00

Predmet/Kurs:

    Uvod u pravo

    Pravo i pravda

    Uvod u filozofiju prava

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.