Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za javno pravo

dr  Marko  Stanković, vanredni profesor

Kabinet: 22A

Telefon: 3027-714

E-mail: stankovicm@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 15:30 - 17:00    Sreda 12:00 - 13:30

Predmet/Kurs:

    Ustavno pravo

    Pravo lokalne samouprave

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.