Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za pravnu istoriju

dr  Miloš  Stanković, docent

Kabinet: 508

Telefon: 3027-723

E-mail: milos.stankovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 15:30 - 17:00    Petak 10:00 - 11:30

Predmet/Kurs:

    Uporedna pravna tradicija

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.